• Slide Ausstattung 6
  • Slide Ausstattung 9
  • Slide Ausstattung 1
  • Slide Ausstattung 2
  • Slide Ausstattung 3
  • Slide Ausstattung 4
  • Slide Ausstattung 5
  • Slide Ausstattung 7
  • Slide Ausstattung 8

Preisliste

Preisliste Sommer

  2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers.
TOP 1 50,00 65,00 84,00 100,00   ---
TOP 2 46,00 61,00 80,00 95,00 110,00  

Mindestaufenthalt: 3 Tage
Zusatzkosten: Ortstaxe (0,85 Euro pro Person / Nacht)

Endreinigung: 

TOP 1 - 40,00 Euro
TOP 2 - 50,00 Euro

Preisliste Winter

    2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers.
TOP 1 02.12.17 - 22.12.2017
06.01.18 - 26.01.2018
03.03.2018 - 23.03.2018
07.04.2018 - 27.04.2018
88,00 88,00 88,00 108,00 ---- ---
TOP 1 23.12.2017 - 05.01.2018
27.01.2018 - 02.03.2018
24.03.2018 - 06.04.2018
96,00 96,00 96,00 116,00 ---- ---
TOP 2 02.12.17 - 22.12.2017
06.01.18 - 26.01.2018
03.03.2018 - 23.03.2018
07.04.2018 - 27.04.2018
88,00 88,00  88,00 108,00 128,00 ---
TOP 2 23.12.2017 - 05.01.2018
27.01.2018 - 02.03.2018
24.03.2018 - 06.04.2018
96,00 96,00 96,00  116,00 136,00 ---

Mindestaufenthalt in der Hauptsaison: 7 Tage
Zusatzkosten: Ortstaxe (1 Euro pro Person / Nacht)

Endreinigung: 

TOP 1 - 40,00 Euro
TOP 2 - 50,00 Euro

 

Drucken E-Mail