• Slide Ausstattung 6
  • Slide Ausstattung 9
  • Slide Ausstattung 1
  • Slide Ausstattung 2
  • Slide Ausstattung 3
  • Slide Ausstattung 4
  • Slide Ausstattung 5
  • Slide Ausstattung 7
  • Slide Ausstattung 8

Preisliste

Preisliste Sommer

  2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers.
TOP 1 60,00 85,00 100,00 115,00   ---
TOP 2 60,00 85,00 100,00 115,00 130,00  

Mindestaufenthalt: 3 Tage
Zusatzkosten: Ortstaxe ( 1,50 Euro pro Person / Nacht)

Endreinigung: 

TOP 1 - p.P. € 15 Euro
TOP 2 - p.P. € 15 Euro

Preisliste Winter

    2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers.
TOP 1

31.10.20 - 18.12.2020
09.01.21 - 29.01..2021
06.03.21 - 26.03.2021

10.04.2021 - 16.04.2021

100,00 100,00 100,00 120,00 ---- ---
TOP 1

19.12.20 - 08.01.2021
30.01..21 - 05.03.2021

27.03.2021 - 09.04.2021

105,00 105,00 105,00 125,00 ---- ---
TOP 2

 31.10.20 - 18.12.2020
 09.01.21 - 29.01.2021
 06.03.21 - 26.03.2021

10.04.2021 - 16.04.2021

100,00 100,00  100,00 120,00 130,00 ---
TOP 2

 19.12.20 - 08.01.2021
 30.01.121- 05.03.2021

27.03.2021 - 09.04.2021

 

105,00 105,00 105,00  125,00 140,00 ---

Mindestaufenthalt in der Hauptsaison: 7 Tage
Zusatzkosten: Ortstaxe (1,50 Euro pro Person / Nacht)

Endreinigung: 

TOP 1 - p.P. 15 Euro
TOP 2 - p.P. 15 Euro

 

Drucken E-Mail