• Slide Ausstattung 6
  • Slide Ausstattung 9
  • Slide Ausstattung 1
  • Slide Ausstattung 2
  • Slide Ausstattung 3
  • Slide Ausstattung 4
  • Slide Ausstattung 5
  • Slide Ausstattung 7
  • Slide Ausstattung 8

Preisliste

Preisliste Sommer

  2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers.
TOP 1 60,00 85,00 100,00     ---
TOP 2 60,00 85,00 100,00 115,00    

Mindestaufenthalt: 3 Tage
Zusatzkosten: Ortstaxe ( 1,50 Euro pro Person / Nacht)

Endreinigung: 

TOP 1 - p.P. € 15 Euro
TOP 2 - p.P. € 15 Euro

Preisliste Winter

    2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers.
TOP 1

30.10.21 - 17.12.2021
08.01.22 - 04.02.2022
12.03.22 - 22.04.2022

100,00 100,00 100,00   ---- ---
TOP 1

18.12.21 - 07.01.2022
05.02.22 - 11.03.2022

105,00 105,00 105,00 125,00 ---- ---
TOP 2

 30.10.21 - 17.12.2021
 08.01.22 - 04.02.2022
 12.03.22 - 22.04.2022

100,00 100,00  100,00 120,00 130,00 ---
TOP 2

 18.12.21 - 07.01.2022
 05.02.22 - 11.03.2022

 

105,00 105,00 105,00  125,00 140,00 ---

Mindestaufenthalt in der Hauptsaison: 7 Tage
Zusatzkosten: Ortstaxe (1,50 Euro pro Person / Nacht)

Endreinigung: 

TOP 1 - p.P. 15 Euro
TOP 2 - p.P. 15 Euro

 

Drucken E-Mail