• Slide Ausstattung 6
  • Slide Ausstattung 9
  • Slide Ausstattung 1
  • Slide Ausstattung 2
  • Slide Ausstattung 3
  • Slide Ausstattung 4
  • Slide Ausstattung 5
  • Slide Ausstattung 7
  • Slide Ausstattung 8

Preisliste

Preisliste Sommer

  2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers.
TOP 1 50,00 65,00 84,00 100,00   ---
TOP 2 46,00 61,00 80,00 95,00 110,00  

Mindestaufenthalt: 3 Tage
Zusatzkosten: Ortstaxe ( 1,50 Euro pro Person / Nacht)

Endreinigung: 

TOP 1 - p.P. € 15 Euro
TOP 2 - p.P. € 15 Euro

Preisliste Winter

    2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers.
TOP 1 27.10.18 - 21.12.2018
05.01.19 - 08.02.2019
16.03.19 - 26.04.2019
88,00 88,00 88,00 108,00 ---- ---
TOP 1 22.12.18 - 04.01.2019
09.02.19 - 15.03.201
96,00 96,00 96,00 116,00 ---- ---
TOP 2 27.10.18 - 21.12.2018
05.01.19 - 08.02.2019
16.03.19 - 26.04.2019
88,00 88,00  88,00 108,00 128,00 ---
TOP 2 22.12.19 - 04.01.2019
09.02.19 - 15.03.2019
96,00 96,00 96,00  116,00 136,00 ---

Mindestaufenthalt in der Hauptsaison: 7 Tage
Zusatzkosten: Ortstaxe (1,50 Euro pro Person / Nacht)

Endreinigung: 

TOP 1 - p.P. 15 Euro
TOP 2 - p.P. 15 Euro

 

Drucken E-Mail