• Slide Ausstattung 6
  • Slide Ausstattung 9
  • Slide Ausstattung 1
  • Slide Ausstattung 2
  • Slide Ausstattung 3
  • Slide Ausstattung 4
  • Slide Ausstattung 5
  • Slide Ausstattung 7
  • Slide Ausstattung 8

Preisliste

Preisliste Sommer

  2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers.
TOP 1 70,00 90,00 100,00     ---
TOP 2 70,00 90,00 100,00 115,00    

Mindestaufenthalt: 3 Tage
Zusatzkosten: Ortstaxe ( 1,50 Euro pro Person / Nacht)

Endreinigung: 

TOP 1 - p.P. € 20 Euro
TOP 2 - p.P. € 20 Euro

Preisliste Winter

    2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers.
TOP 1

29.10.22 - 16.12.2023
07.01.23 - 27.01.2023
04.03.23 - 14.04.2023

110,00 110,00 110,00   ---- ---
TOP 1

17.12.22 - 06.01.2023
28.01.23 - 03.03.2023

115,00 115,00 115,00 135,00 ---- ---
TOP 2

 29.10.22 - 16.12.2022
 07.01.23 - 27.01.2023
 04.03.23 - 14.04.2023

110,00 110,00  110,00 130,00   ---
TOP 2

 17.12.22 - 06.01.2023
 28.01..23 - 03.03.2023

 

115,00 115,00 115,00  135,00   ---

Mindestaufenthalt in der Hauptsaison: 7 Tage
Zusatzkosten: Ortstaxe (1,50 Euro pro Person / Nacht)

Endreinigung: 

TOP 1 - p.P. 20 Euro
TOP 2 - p.P. 20 Euro

 

Drucken E-Mail